Obsah

Vysvětlení k uvedenému příspěvku ODS a nezávislí Nová Role ve věci nákupu jednorázových roušek

Typ: Město Nová Role
Vážení občané,
Rada města Nová Role si dovoluje předložit krátké vysvětlení k uvedenému příspěvku ODS a nezávislí Nová Role ve věci nákupu jednorázových roušek, kdy informace zveřejněné na facebookových stránkách této strany ze dne 27. 3. 2020 se nezakládají zcela na pravdě.

Členové rady města přijali oficiální usnesení k nabídce nákupu 5 000 ks jednorázových roušek za 135 000,- Kč s dodací lhůtou cca 10 dnů a s podmínkou platby nejméně poloviny částky předem 23. 3. 2020 a v mezidobí od přijaté nabídky, tj. od 18. 3. 2020 vyhodnocovali situaci s přihlédnutím ke všem skutečnostem, které v současném období nouzového stavu panují v naší republice, kdy sama vláda ČR avizuje nedostatek předmětného zboží na trhu a roušky je doporučeno používat spíše látkové na vícero použití. Rada města přijala 23. 3. 2020 oficiální stanovisko usnesením č. 34/03 - "RMě konstatuje, že o typ na nákup 5 000 ks jednorázových roušek za Kč =27,--/ks od firmy DATAMATRIX s. r. o. s platbou předem nemá zájem, neboť obyvatelstvu jsou distribuovány látkové roušky na vícero použití šité místními dobrovolníky. Starostka města ujistila radní, že všechny dosavadní požadavky byly uspokojeny. V případě další potřeby se bude aktuálně reagovat." Hlasování 5 pro

Rada města Nová Role se dále svým usnesením č. 36/02 ze dne 30. 3. 2020 vyjádřila takto: RMě se vymezuje vůči nařčení ODS a nezávislí Nová Role uveřejněném na sociální siti (FB) o nekonání rady města v druhé polovině března 2020 v době vzniku pandemie v naší republice. Vedení města postupovalo v souladu s  nařízením vlády a instrukcemi krajského úřadu. K objednání jednorázových roušek v počtu 5 000 ks za Kč 135 tis. s dodací lhůtou 10 dnů a s platbou předem, navrhovaném zastupitelem Mgr. Lubošem Pastorem, nedala rada města na svém 34. zasedání konaném 23. 3. 2020 souhlasné stanovisko pro nezaručenost případné dodávky  v době, kdy nikde nebyly jednorázové roušky k dostání, a začaly se na internetu objevovat podvodné nabídky požadovaného zboží. Rada města jednala s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými příslušnými zákony a nepřistoupila k takovému risku útraty veřených finančních prostředků bez smluvního zajištění a saturovala potřebu obyvatel města šitím látkových roušek dobrovolnicemi. RMě dále konstatuje zklamání nad záměrným odstraněním jejího oficiálního příspěvku ze dne 27. 3. 2020 z diskusního vlákna facebookového profilu ODS a nezávislí Nová Role, kde se rada usnesením č. 34/03 z 23. 3. 2020 oficiálně vyjádřila k výše uvedenému nákupu jednorázových roušek. Hlasování  5  pro.


Vytvořeno: 31. 3. 2020
Poslední aktualizace: 31. 3. 2020 11:34
Autor: Vlastislav Slíž