Obsah

Informace pro občany města: Poplatková povinnost

Typ: ostatní
ilustrační obrázekMěsto Nová Role připomíná občanům povinnost splnění poplatkové povinnosti podle obecně závazných vyhlášek města a to za „sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu a dále za držení psa“. Poplatek za „odpad“ je shodný jako v minulém roce Kč 700 na rok za osobu s trvalým pobytem na území obce a Kč 700 ročně za vlastnictví nemovitosti na území obce, ve které není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu. Poplatek za psa činí Kč 800 na rok pro bytový dům a Kč 300 pro rodinné a rekreační domy, ve kterých má držitel psa trvalý pobyt, zde došlo k navýšení poplatku oproti minulému období.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dále v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, které jsou k dispozici na webových stránkách města.

Poplatky lze uhradit z pohodlí domova bankovním převodem (bezhotovostně) na účet města č. 262359697/0300 (banka ČSOB), tento je také uveden na webových stránkách. Variabilní symboly zůstávají v platnosti po celou dobu existence poplatku, lze je vyžádat telefonicky anebo emailem na městském úřadu, ekonomický odbor, popř. při platbě do zprávy uvést jméno poplatníka.

Z finančních důvodů nejsou zasílány výzvy na splnění poplatkové povinnosti. Daňový řád, dle kterého jsou místní poplatky vymáhány, nezná upomínky o nezaplacení, rovnou v souladu se zákonem následuje Platební výměr, který může být navýšen až o trojnásobek. Město přesto upomínky před vystavením Platebního výměru většinou posílá. Vyhněte se zbytečnému navýšení poplatku a ohlídejte si jeho včasné zaplacení.

Zároveň upozorňujeme občany, aby v době trvání nouzového stavu a karantény prováděli všechny platby např. za nájemné, odpady, psy pouze bezhotovostně. Pokud nevlastníte bankovní účet, platbu provedete po odpadnutí krizových opatření, v takovém případě nebude vyměřováno penále ani jiná sankce.

Kateřina Černá – tajemnice úřadu.

 


Vytvořeno: 16. 4. 2020
Poslední aktualizace: 16. 4. 2020 17:39
Autor: Vlastislav Slíž