Obsah

Aktuální informace k onemocnění COVID-19

Vláda dne 15.3.2020 vydala v souvislosti s šířením koronaviru opatření spočívající v omezení volného pohybu osob a dalších nařízeních, aktuální informace si můžete přečíst na webových stránkách Vlády České republiky .

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍCH LINEK PŘI PODEZŘENÍ NA COVID-19:
Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá informační centrum IZS. Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu, informační centrum je dostupné nepřetržitě.

Kontakt na informační centrum Karlovarského kraje:

950 380 180
950 370 180

Žádáme Vás, abyste nadále nevyužívali pro zjišťování informací souvisejících s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112.

INFORMAČNÍ LINKA KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM VYHLÁŠENÝM VLÁDOU ZŮSTÁVÁ V PROVOZU:
601 214 174 denně od 8.00 - 15.00 hodin.


​Nová informační linka Karlovarského kraje ke krizovým opatřením v souvislosti s nouzovým stavem: 601 214 174 denně od 8.00 do 15.00 hodin.

 Na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR v případě, kdy jsou poskytovány zdravotní služby typu lázeňská léčebně rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče na základě indikace lékaře a pod jeho dohledem, nevztahuje se pak na tyto provozy zákaz, jako je to v případě wellness služeb. Tyto provozy však nesmí být přístupné jiným osobám, než jsou pacienti daného poskytovatele zdravotních služeb, a vždy je nutné  dodržovat pravidlo maximálně 30 lidí v daném provozu včetně personálu. Poskytovatelé zdravotních služeb musí dbát, aby toto pravidlo bylo dodržováno i v jiných prostorech (jídelny atd). 
 

KARLOVARSKÝ KRAJ připravil na základě množících se dotazů ohledně nových nařízení vlády a distribuce ochranných prostředků jsme pro pendlery a zdravotníky připravili přehledné stránky, kde najdou potřebné odpovědi na nejčastěji pokládané otázky.

Více aktuálních informací naleznete na portálu Karlovarského kraje

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zároveň zveřejnilo instrukce, jak postupovat v případě, kdy rodič musí zůstat s dítětem doma (ošetřovné a homeworking).

Veškeré aktuální informace ohledně onemocnění COVID-19 najdou občané na novém portálu MZ ČR ke koronaviru, na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, na webu Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

 


 ​​LÉKAŘSKÉ A LÉKÁRENSKÉ POHOTOVOSTI V KARLOVARSKÉM KRAJI​