Obsah

Zprávy

Pokyny pro pacienty lékařky pro děti a dorost MUDr. Hartmannové a jejich rodiče

Vážení pacienti,
Stále ponecháváme vyšetření zdravých dětí - preventivní prohlídky, očkování - převážně v dopoledních hodinách vyšetření nemocných po předchozí telefonické domluvě převážně v odpoledních hodinách. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Ukončení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 1

Ukončení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

17.5.2020 skončil na území ČR nouzový stav, který byl vyhlášen v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
ilustrační obrázek

Informace pro snoubence

Od 11. 5. 2020 lze konat sňatečné obřady v celkovém počtu maximálně 100 osob.
Snoubenci nejsou povinni v průběhu obřadu nosit nosit ochranné prostředky dýchacích cest.
Účastníci obřadu nejsou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy.

celý text

Město Nová Role | 7. 5. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Obnovení provozu DDM (omezený režim)

Od 11. května 2020 bude v omezeném režimu v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 obnovena činnost zájmových útvarů DDM.

Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů). celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Zrušení vydání Novorolského zpravodaj květen/červen 2020 1

Zrušení vydání Novorolského zpravodaj květen/červen 2020

Vážení občané, z důvodu malého množství příspěvků a s ohledem na doporučení omezení distribuce mezi občany na základě mimořádných opatření (COVID-19), nebude vydána listovka Novorolský zpravodaj květen/červen 2020.

Děkujeme za pochopení. celý text

Město Nová Role | 29. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Obnovení provozu služby Senior expres

Město Nová Role oznamuje občanům, že služba Senior expres je s platností od 28.4.2020 v plném provozu bez omezení. celý text

Město Nová Role | 27. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Otevírací doba knihovny

Knihovna v Nové Roli je do odvolání otevřena v pondělí a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Knihovna v Mezirolí je otevřena v úterý od 16.30 do 19.30.
Provoz je omezen pouze na výpůjční služby. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Otevření Městské knihovny Nová Role pro veřejnost

Z rozhodnutí vlády o uvolňování opatření bude knihovna od 27.dubna 2020 otevřena pro veřejnost. celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Uvolňování opatření podnikatelských a dalších činností

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. Na přiloženém schématu naleznete postup uvolnění opatření, pokud bude situace příznivá. celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Než vyjdete ven, nasaďte si také eRoušku

Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony, která pomůže hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. celý text

ostatní | 23. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření, které nabývá účinnosti dnem 27.4.2020. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Harmonogram uvolňování krizových opatření

Vláda České republiky dne 14. 4. 2020 zveřejnila Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. celý text

Město Nová Role | 17. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
májka

Informace: zrušení kulturní akce Stavění májky

Vážení občané, vzhledem k mimořádným opatřením týkající se epidemie koronaviru SARS-CoV-2 rušíme tradiční akci Stavění májky v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově plánované na 30. 4. 2020. Děkujeme za pochopení.
Město nová Role celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
ilustrační obrázek

Informace pro občany města: Poplatková povinnost

Město Nová Role připomíná občanům povinnost splnění poplatkové povinnosti podle obecně závazných vyhlášek města a to za „sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu a dále za držení psa“. Poplatek za „odpad“ je shodný jako v minulém roce Kč 700 na rok za osobu s trvalým pobytem na území obce a Kč 700 ročně za vlastnictví nemovitosti na území obce, ve které není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu. Poplatek za psa činí Kč 800 na rok pro bytový dům a Kč 300 pro rodinné a rekreační domy, ve kterých má držitel psa trvalý pobyt, zde došlo k navýšení poplatku oproti minulému období.
celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
ilustrační obrázek

Výzva pro předsedy SVJ - desinfekce k ochraně společných prostor v domech

Město Nová Role vyzývá předsedy SVJ k vyzvednutí dezinfekce v 5l kanystrech v areálu TS NR od pátku 3. 4. 2020 v době provozu sběrného dvora. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Vysvětlení k uvedenému příspěvku ODS a nezávislí Nová Role ve věci nákupu jednorázových roušek

Vážení občané,
Rada města Nová Role si dovoluje předložit krátké vysvětlení k uvedenému příspěvku ODS a nezávislí Nová Role ve věci nákupu jednorázových roušek, kdy informace zveřejněné na facebookových stránkách této strany ze dne 27. 3. 2020 se nezakládají zcela na pravdě. celý text

Město Nová Role | 31. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Ilustrační obrázek

Upozornění - prodloužení stavu nouze

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
logo

Mateřská škola Cestička Nová Role - Informace pro zákonné zástupce dětí

Školné - Březen 2020
Ohledně omezení provozu a následného uzavření mateřské školy v důsledku mimořádné situace v ČR byla vypočítaná poměrná částka školného za měsíc březen 2020. Přeplatek školného za měsíc březen bude převeden na měsíc duben 2020. celý text

Město Nová Role | 25. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Jitka Pokorná

Hovory se starostkou - zrušeno

Upozorňujeme občany, že hovory se starostkou, které se měly konat dnes, 25.3.2020, jsou z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušeny. celý text

ostatní, Město Nová Role | 25. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Informační zprávy z města

Občané, kteří chtějí dostávat informační zprávy města, mohou nahlásit na úřad své mobilní telefonní číslo anebo svoji emailovou adresu. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Info Policie ČR

Věnujte, prosím, pozornost následujícím letákům. celý text

Město Nová Role | 23. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020

Počínaje dnem 18.03.2020 od 10:30 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu, platí ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály). celý text

Město Nová Role | 23. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Aktuálně

Rozestupy mezi občany. celý text

Město Nová Role | 23. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž