Obsah

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Starostka města Nová Role dle § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje minimální počet členů  okrskových  komisí  takto:

 

Okrsek č. 1  6 členů
Okrsek č. 2  6 členů
Okrsek č. 3  6 členů
Okrsek č. 4 6 členů

 

Jitka Pokorná, starostka města Nová Role