Obsah

Právní předpisy, stanoviska  a veškeré informace týkající se úseku voleb naleznete na  www.mvcr.cz/volby.aspx 

Informace týkající se volebních výsledků naleznete na Volby.cz - volební server ČSÚ 

Volby v roce 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

  1.  Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
  2.  Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  3.  Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení příspěvku na volební náklady
  4.  Informace o podmínkách kandidatury
  5.  Informace o způsobu hlasování
  6.  Informace o způsobu podávání kandidátních listin

 

 

 

Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.