Obsah

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Starostka města Nová Role dle zákona č. 1302/2000 Sb. O volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává informaci o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 02. a 03. října 2020. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

V obci jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky. Volby proběhnou v těchto místnostech:

OKRSEK Č. 1,VOLEBNÍ  MÍSTNOST:  MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Nová Role, Chodovská č. p. 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Nádražní           - všechna čísla popisná,

ul. Hřbitovní          - všechna čísla popisná,

ul. Ke Stájím          - všechna čísla popisná, 

ul. Rolavská           - čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322,

ul. Pod Nádražím  - všechna čísla popisná,

ul. Na Bouchalce     - všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční

ul. Za Tratí              - všechna čísla popisná,

ul. K Lávce              - všechna čísla popisná,

ul. Chodovská          - pouze č.p.331,337 

Nová Role                - čp.  45, 68, 75, 88, 112, 119, 171

Nová Role                 č.e.  133,  229,230,231,232,233,234,235,236,237, 238, 239, 241, 243, 246, 247

 

OKRSEK Č. 2,VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nová Role,Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Husova           - všechna čísla popisná

ul. Svobodova     - všechna čísla popisná

ul. Krátká           - všechna čísla popisná

ul. Chodovská    - všechna čísla popisná mimo 331 a 337, 82

ul. Příčná             -všechna čísla popisná

ul. Pod Homolkou -všechna čísla popisná

ul. Polní                  -všechna čísla popisná

ul. Luční               - všechna čísla popisná                                       

ul. Mlýnská          - všechna čísla popisná 

ul. Za Zastávkou - všechna čísla popisná

ul. 1. Máje            - všechna čísla popisná

ul. U Plynárny     - všechna čísla popisná

ul. Jarní                 - všechna čísla popisná

 

OKRSEK Č. 3 , VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nová Role, Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

 ul. Jiráskova        - všechna čísla popisná                                     

ul. Tovární          - všechna čísla popisná

ul. Bezejmenná   - všechna čísla popisná

ul. Na Pěší Zóně – všechna čísla popisná

ul. Školní             - všechna čísla popisná

ul. Rolavská        - 211,212,213,214,215,216

ul. Chodovská      - 82

Nová Role             č.e. 40,149,152, 153,170, 175,179, 200, 243

Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční.

 

OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA  MEZIROLÍ

Nová Role, část Mezirolí č.p. 49

Pro oprávněné občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu

Nová Role, část  Mezirolí -   všechna čísla popisná a evidenční.                                            

 

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města Nová Role
 

                         

Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků, prosíme občany, aby si řádně označili na poštovních doručovacích schránkách příjmení všech osob, voličů, hlášených k trvalému pobytu. Nejpozději 3 dny před konáním voleb Vám budou do schránek doručeny obálky s hlasovacím listem. Náhradní hlasovací listy budou k dispozici i přímo ve volebních místnostech.

Obyvatelé hlášení na úřední adrese Nová Role Chodovská 236/6, si mohou hlasovací list vyzvednout na ohlašovně, nebo v průběhu volby přímo ve volební místnosti č. 2.

Zkontrolujte si platnost občanského průkazu.

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit (netýká se občanů v karanténě v souvislosti s nákazou COVID – 19) do určených volebních místností, mohou telefonicky (353176317) požádat o návštěvu okrskové volební komise do místa jejich trvalého pobytu. Obyvatelé DPS, si návštěvu komise mohou ohlásit také prostřednictvím pečovatelek v DPS.

Pro případné další informace k průběhu voleb, volejte na tel. 353 176 317.