Obsah

Zrušení povinnosti používat roušku

Typ: ostatní
Na základě tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví ze dne 18.6.2020 je od 1. července zrušena povinnost používat roušku ve vnitřních prostorách budov kromě regionů se zhoršenou hygienickou situací, meziměstské dopravy a dalších výjimek stanovených ministerstvem.

Více podrobností se dočtete ve článku na stránkách MZČR

Vzhledem k výše uvedenému nejsou již občané povinni při vstupu do budovy MěÚ Nová Role používat ochranu obličeje.

Nadále však prosíme občany, aby při úředních jednáních a vyřizování záležitostí na MěÚ Nová Role dodržovali hygienická opatření použitím bezoplachové desinfekce instalované u schodiště v 1. patře budovy a prostorách podatelny a pokladny a nezdržovali se v budově po dobu delší než nezbytně nutnou.

Děkujeme, že tuto prosbu respektujete. 


Vytvořeno: 1. 7. 2020
Poslední aktualizace: 1. 7. 2020 08:33
Autor: Vlastislav Slíž