Obsah

Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce)

Typ: Město Nová Role
Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce) 1Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR
prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1, zahrada o výměře 673 m2, a
• parcelu č. st. 401, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 (stavba chatky bez čp/če, která je součástí pozemku, je za stávajícího technického stavu prakticky nevyužitelná).

Využití pozemků je dle platného územního plánu města jako RZ – rekreace zahrádkové osady.

Minimální navržená celková kupní cena za nemovitosti nabídnuté ke koupi činí 341.280,--Kč.

Nemovitosti dle tohoto záměru nabízí město jako jeden celek do prodeje obálkovou metodou, kdy při podávání nabídek je nutno striktně dodržet podmínky stanovené ve zveřejněném záměru obce prodeje pozemků na úřední desce MěÚ Nová Role:  urad/uredni-deska-1/zamer-obce-prodej-ppc-1160-1-a-stpc401-v-ku-nova-role-2051.html

Ve zveřejněném záměru prodeje je též stručný popis stavu pozemku. V případě potřeby dalších informací v této věci se můžete obrátit na Vladimíra Dicá, referent OSA MěÚ N. Role, telefon  353176315 nebo 602496901 / e-mail vladimirdica@novarole.cz

Viz přiložený obrázek.


Vytvořeno: 28. 5. 2020
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 07:44
Autor: Vlastislav Slíž