Obsah

Záměr obce prodat pozemky v katastrálním území Nová Role

Typ: Město Nová Role
plakátMěsto Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1
• parcelu č. st. 401

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR 

prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:  

  • parcelu č. 1160/1, zahrada o výměře 673 m2, a
  • parcelu č. st. 401, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 (stavba chatky bez čp/če, která je součástí pozemku, je za stávajícího technického stavu prakticky nevyužitelná).    

Využití pozemků je dle platného územního plánu města jako RZ – rekreace zahrádkové osady.

Minimální navržená celková kupní cena za nemovitosti nabídnuté ke koupi činí 341.280,--Kč. Nemovitosti dle tohoto záměru nabízí město jako jeden celek do prodeje obálkovou metodou, kdy při podávání nabídek je nutno striktně dodržet podmínky stanovené ve zveřejněném záměru obce prodeje pozemků na úřední desce MěÚ Nová Role:  www.novarole.cz

Ve zveřejněném záměru prodeje je též stručný popis stavu pozemku. V případě potřeby dalších informací v této věci se můžete obrátit na Vladimíra Dicá, referent OSA MěÚ N. Role, telefon  353176315 nebo 602496901 / e-mail vladimirdica@novarole.cz

Více podrobností naleznete v přiloženém záměru obce


Vytvořeno: 18. 3. 2020
Poslední aktualizace: 18. 3. 2020 08:57
Autor: Vlastislav Slíž