Obsah

Vyplňte dotazník a zapojte se do komunikační strategie kraje

Typ: ostatní
Hejtman vyzývá všechny občany regionu k vyplnění dotazníku, na základě kterého budou odpovědi zanalyzovány a zapracovány do připravované komunikační strategie.

Krajský úřad ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání v současně době intenzivně pracuje na přípravě nové marketingové a komunikační strategie Karlovarského kraje. Při tvorbě strategie je klíčové také zapojení občanů, kteří v kraji žijí a utvářejí ho. Pro tyto účely byl vytvořen dotazník, jehož cílem je zjistit, jak o kraji smýšlejí místní, co na něm oceňují nebo naopak v jakých aspektech zaostává za jinými.

Průzkum najdete zde, lze jej vyplnit z počítače, tabletu či mobilního telefonu. Odpovědi jsou zcela anonymní. Sběr dat bude ukončen 20. 11. 2023 včetně. Zájemci budou s výsledky průzkumu seznámeni na začátku příštího roku. 


Vytvořeno: 16. 11. 2023
Poslední aktualizace: 16. 11. 2023 8:26
Autor: Marie Ngoová