Obsah

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Nová Role

Typ: Město Nová Role
UPÚřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu pořídil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role (dále též „Změna č.1“).

S úplným zněním upraveného návrhu Změny č. 1 se lze seznámit v tištěné podobě u pořizovatele, tj. Magistrátu města Karlovy Vary, odboru úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, 4. patro, kancelář. č. 432 (doporučujeme úřední dny Po a St 8-12 13-17) a v kanceláři vedoucí odboru správních agend, a dále způsobem umožňující dálkový přístup na odkazu https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnich-studii, položka Změna č. 1 Územního plánu Nová Role.

 


Vytvořeno: 10. 3. 2020
Poslední aktualizace: 10. 3. 2020 09:53
Autor: Vlastislav Slíž