Obsah

Opuštěný pes

Typ: Město Nová Role
Mít psa neznamená jen radosti, ale také péči a povinnosti. Mnozí majitelé svých čtyřnohých miláčků však povinností nedbají, nemají psy opatřeny známkou, očipovány, a psi jim často utíkají, někdy ale bohužel uteče pes i pod vlivem nepředvídatelných skutečností. Opuštěná nebo ztracená věc včetně zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění), patří do péče obce nebo města.

Obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat, a tím tedy má i hradit náklady spojené s péčí a umístěním psa do útulku. Přesný rozsah však není v zákoně specifikován.  Ve městě či obci, kde je zřízena městská policie, je tato vybavena čtečkou čipů a o opuštěného psa se postará, ale pouze v katastrálním území své obce, neboť disponuje člověkem kvalifikovaným na odchyt psů. U nás bohužel městskou policii nemáme, a státní policie tento problém neřeší, ta může zasáhnout až tehdy, pokud pes napadne člověka, popř. pokud se pes jeví jako nebezpečný.      

Pokud jste nalezli opuštěného psa na území obce, nevolejte ihned Policii, je třeba vyhodnotit, zda pes je agresivní, nebezpečný. Když se takto nejeví, doporučuje se psa zabezpečit, např. zavřít, popř. uvázat, dát mu vodu. Pokud se psa nebojíte, můžete se pokusit zjistit, zda má pes známku na obojku. Touto známkou by měl být vybaven každý pes v našem městě, dle čísla známky se pak na úřadu dá telefonicky zjistit majitel – držitel psa. Někteří chovatelé psů udávají svůj telefonní kontakt přímo na známce psa. Jako velmi rychlé řešení se často osvědčila mediální prezentace ideálně s fotem psa na internetu, např.  webový server Psí policie nebo na Facebooku (Hledá se pes, stránky našeho města, diskusní skupiny města apod.).

Město Nová Role má pro opuštěné psy uzavřenu smlouvu s Magistrátem města Karlovy Vary, opuštěné psy vozíme do Útulku pro opuštěné psy, Chodovská ul. - Dvory II., Karlovy Vary, telefon: 725 536 158. Provozní doba: pondělí - pátek 13.00 - 17.00, víkendy a svátky 10.00 - 12.00. Odchyt a převoz psa provádí Technická služba Nová Role, spol. s r. o., která zpravidla ponechá psa ještě 2 až 3 dny v kotci v areálu Technických služeb pro možnost rychlého vrácení psa majiteli. 

Při nálezu opuštěného psa v pracovní dny a úřední hodiny volejte na telefonní číslo městského úřadu 353 176 311, nebo na Technické služby města Nová Role, telefon 353 851 257. Mimo pracovní dny a úřední hodiny volejte starostku města 602 343 465, místostarostu města 603 584 529 nebo tajemnici úřadu 731 613 465.

Držitelé psů by si měli uvědomit, že pokud nemají své psy řádně označeny a zabezpečeny, vystavují nejen samotné psy, ale i jejich okolí zcela zbytečnému stresu a často velice nepříjemným situacím.  Navíc porušují Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012 ve znění pozdějších předpisů, o ochraně a zajišťování veřejného pořádku.

Kateřina Černá – tajemnice úřadu.
 


Vytvořeno: 13. 8. 2020
Poslední aktualizace: 13. 8. 2020 18:10
Autor: Vlastislav Slíž