Obsah

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Typ: ostatní
CoronavirusMinisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.
Vytvořeno: 10. 3. 2020
Poslední aktualizace: 10. 3. 2020 16:05
Autor: Vlastislav Slíž