Obsah

Fotografická soutěž s tématem „60 let města Nová Role“

Typ: Město Nová Role
Fotografická soutěž s tématem „60 let města Nová Role“ Město Nová Role (dále jen „Organizátor“) vyhlašuje fotografickou soutěž s tématem "60 let města Nová Role".

Soutěž bude probíhat v kategoriích:

 1. Rok v Nové Roli
 2. Moje nejkrásnější místo v Nové Roli.
 3. Nová Role v průběhu času.
 4. Co se mi v Nové Roli nelíbí.

Podmínky

 1. Zúčastnit se může každý občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.
 2. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.
 3. Námět fotografií musí souviset s naším městem.
 4. Do soutěže je možno zasílat fotografie v elektronické podobě, černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované).
 5. Datová podoba fotografií musí mít minimální rozměr cca A4 (210x297 mm) při rozlišení min. 300 dpi a být v jednom z barevných prostorů RGB, CMYK. Jako datové formáty se připouštějí všechny obvyklé, zejména jpg. Doporučený formát k tisku specifikován v propozicích.
 6. Autor svoje soutěžní fotografie zašle v elektronické podobě přes formulář na této internetové stránce: https://forms.gle/8NZs6uSfftvxVQf56
 7. Každý soubor (fotografie) bude označen  „Nová Role _ jméno autora _ jméno fotografie“.
 8. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je příjmení a jméno autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_JanNovák_VolnostPohybu_02.JPG.
 9. Soutěžní zásilka pro každou kategorii musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty.
 10. Hodnocení snímků provede odborná porota. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
 11. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.
 12. Porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech v každé kategorii. Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována další ocenění.
 13. Ocenění autoři obdrží diplom, finanční ocenění a věcné ceny sponzorů soutěže.
 14. Fotografie nesplňující podmínky uvedené v předchozích bodech nebudou do soutěže přijaty.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
 16. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem či názvem/popisem.
 17. Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.
 18. Organizátor prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Obecným nařízením, přičemž shromážděné osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou, odpovídající účelu jejich zpracování.
 19. Organizátor si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagační účely po dobu 4 let (se souhlasem autora), bez nároků na honorář, při zachování autorského práva.

 

Propozice

 1. Rok v Nové Roli - snímky v období leden–prosinec.
  • Maximálně tři tematické série (po max.12 snímcích) od jednoho fotografa.
 2. Moje nejkrásnější místo v Nové Roli
  • Maximálně tři fotografie od jednoho fotografa.
 3. Nová Role v průběhu času
  • Maximálně deset fotografií od jednoho fotografa. Historické fotografie budou převedeny do elektronické podoby.
 4. Co se mi v Nové Roli nelíbí
  • Maximálně tři fotografie od jednoho fotografa (občana).
  • Snímky nepodléhají požadavkům na kvalitu tištěné fotografie
  • Snímky poslouží k posouzení a možnosti zjednání nápravy

 

Kalendář soutěže

Vyhlášení soutěže  1. února 2023
Zveřejnění propozic soutěže  1. března 2023
Zahájení přijmu fotografií 1. září 2023
Konec přijmu fotografií 31. října 2023
Jmenování poroty do 1. října 2023
Hodnocení poroty  listopad 2023
Slavnostní předání cen soutěže leden 2024
Zahájení výstavy květen 2024

 

Podmínkou soutěže není účast ve všech kategoriích.

Všechny soutěžní fotografie budou foceny na šířku.

Doporučený formát:

Formát

Rozměr k tisku v cm (nejblíže k A4)

Min. rozlišení v Pixelech  (šxv)

3:2

30x20

3544x2362

4:3

28x21

3307x2481

16:9

32x18

3780x2126

 

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Příloha

Vytvořeno: 1. 3. 2023
Poslední aktualizace: 13. 9. 2023 15:05
Autor: webmaster Nová Role