Obsah

Aktuální informace z města Nová Role

Zprávy

první
ze 5
poslední

Záměr města: prodej bytové jednotky 1

Záměr města: prodej bytové jednotky

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR
prodat bytovou jednotku č. 288/16 v Nádražní ulici čp. 288 v Nové Roli, to je byt 1+1 plus balkón ve 4. nadzemním podlaží. celý text

Město Nová Role | 4. 11. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Léky v karanténě

Doporučení ČLnK pro pacienty: zajištění léčivých přípravků během karantény

Při současné krizové situaci, kdy někteří lidé nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou obstarat svoje léky v období karantény.
Podrobnosti si přečtete na přiloženém obrázku. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Jeep

Porušování povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou: parkování na travnaté ploše

Městský úřad Nová Role, odbor správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 60 a 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich provádí v rámci výkonu přenesené působnosti pravidelné kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznými vyhláškami města Nová Role. celý text

Město Nová Role | 26. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Ilustrační obrázek

Odstraňování vozidel odstavených na území města v rozporu se zákonem

V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, kdy zákon kromě možnosti identifikace autovraků definovaných v § 19 odst. 2 písm. g) a jejich odstranění majitelem komunikace podle § 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích na náklady provozovatele vozidla nově zavedl podle § 19d odst. 2 možnost odstranění vozidla, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. celý text

Město Nová Role | 22. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020 1

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020

Zveřejňujeme výsledky voleb do krajských zastupitelstev konaných v roce 2020. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Výzva: nekrmte vodní ptactvo

Vážení občané,
na základě spolupráce se záchrannou stanicí handicapovaných zvířat DROSERA Bublava vás vyzýváme: nekrmte labutě ani kachny na Novorolském rybníku, neboť tímto činem zvířatům škodíte. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Opuštěný pes

Mít psa neznamená jen radosti, ale také péči a povinnosti. Mnozí majitelé svých čtyřnohých miláčků však povinností nedbají, nemají psy opatřeny známkou, očipovány, a psi jim často utíkají, někdy ale bohužel uteče pes i pod vlivem nepředvídatelných skutečností. Opuštěná nebo ztracená věc včetně zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění), patří do péče obce nebo města. celý text

Město Nová Role | 13. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Sdělení občanům k problematice odstraňování autovraků

V poslední době byla zaznamenána veřejná debata na sociálních sítích na téma odstraňování autovraků z místních komunikací v Nové Roli. V souvislostí s tím je třeba zmínit, že při posuzování motorového vozidla odstaveného na komunikaci se postupuje podle § 19 a následujících zákona o pozemních komunikacích, kdy výše uvedený paragraf definuje vrak jako: celý text

Město Nová Role | 13. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Upozornění - odstraňování nebezpečného hmyzu 1

Upozornění - odstraňování nebezpečného hmyzu

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že k odstranění hmyzu - sršňů, vos, včel a jiných, z objektů a pozemků se nepovolává Jednotka dobrovolných hasičů Nová Role ani Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, ale deratizační firma. celý text

ostatní | 12. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG 1

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG

Společnost Asekol, která pro naše město zajišťuje zpětný odběr (recyklaci) vysloužilých elektrozařízení, oznamuje, že s platností od 1.8.2020 zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Upozornění - požár jističe elektrického napětí

Upozorňujeme občany na požár elektrozařízení v ulici Pod Homolkou v Nové Roli. celý text

ostatní | 23. 7. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Osvědčení o sběru použitých světelných zdrojů

Město Nová Role je držitelem osvědčení o sběru použitých světelných zdrojů. celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Tenisový klub Nová Role - turnaj dětí a mládeže

V sobotu 27. června 2020 pořádal Tenisový klub Nová Role turnaj dětí a mládeže. Tenisový turnaj proběhl ve dvou skupinách (dívky a chlapci). celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Zrušení povinnosti používat roušku

Na základě tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví ze dne 18.6.2020 je od 1. července zrušena povinnost používat roušku ve vnitřních prostorách budov kromě regionů se zhoršenou hygienickou situací, meziměstské dopravy a dalších výjimek stanovených ministerstvem. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Hovory se starostkou

Vážení občané,
ve středu 24. 6. 2020 od 16 hodin jste srdečně zváni do kanceláře starostky města na Hovory se starostkou. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
mapka

Záměr města: prodej budovy stavby technického vybavení v Božičanech

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR:
prodat budovu bez čp. nebo če., a to budovu stavby technického vybavení (dříve sloužila jako výměník tepla pro okolní bytové domy) stojící na pozemku p.č.st. 225 o ploše 133 metrů čtverečných v k.ú. Božičany, obec Božičany.
celý text

Město Nová Role | 18. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Oznámení vlastníkům pozemků a RD

o realizaci stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE
na části p.p.č. 1013/1 v k. ú. Mezirolí celý text

Město Nová Role | 16. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Oznámení vlastníkům pozemků v rekreační oblasti 1

Oznámení vlastníkům pozemků v rekreační oblasti

o realizaci stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE na části p.p.č. 1029/1 v k. ú. Mezirolí

celý text

ostatní, Město Nová Role | 11. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Osvědčení o úspoře emisí 1

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, dosáhlo město Nová Role ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce) 1

Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce)

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR
prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1, zahrada o výměře 673 m2, a
• parcelu č. st. 401, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 (stavba chatky bez čp/če, která je součástí pozemku, je za stávajícího technického stavu prakticky nevyužitelná).
celý text

Město Nová Role | 28. 5. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Ve spolupráci s firmou QCM s.r.o. jsme pro vás připravili formuláře pro odesílání elektronických podání. Stačí jen vyplnit a odeslat. celý text

Město Nová Role | 27. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Rekonstrukce obřadní síně městského úřadu

Město Nová Role zahájilo v listopadu 2019 stavební úpravy původní obřadní síně v budově městského úřadu z 50. let minulého století. celý text

Město Nová Role | 24. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Informace pro občany: Obnovení činnosti školní jídelny pro cizí strávníky

Školní jídelna opět začne od 20. 4. vařit obědy pro cizí strávníky. Jídlo bude dáváno do jednorázových obalů. Vařit se začne při minimálním odběru 20 jídel. Přihlašování je možné mezi 8. - 12. hodinou na tel. č. 353 951 209. celý text

Město Nová Role | 15. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Zrušení představení "Můžem i s mužem" (bude stanoven nový termín)

Z důvodu mimořádných opatření týkající se epidemie COVID-19 je divadelní představení Můžem i s mužem plánované na 27. 4. 2020 ZRUŠENO. celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Jarní úklid 2020

Rozmístění kontejnerů v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově. celý text

Město Nová Role | 31. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Záměr obce prodat pozemky v katastrálním území Nová Role

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1
• parcelu č. st. 401 celý text

Město Nová Role | 18. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Oznámení - uzavření domu dětí a mládeže

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je uzavřen Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace dnes v 18.00 hod. pro zájmové vzdělání dětí, žáků a studentů.
celý text

Město Nová Role | 10. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Změna telefonního čísla Služby Senior expres

Město Nová Role upozorňuje občany, že došlo ke změně telefonního čísla služby Senior expres. celý text

Město Nová Role | 5. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Důležité pokyny k výskytu viru COVID-19 (koronavirus) - aktualizace

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zveřejňuje pro občany vracející se ze zahraničí tyto důležité pokyny: celý text

ostatní, Aktuality | 5. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

5. novorolský dobročinný běh s čelovkou

Město Nová Role, DDM Nová Role a běžecký tým New Roll Runners pořádají 5. ročník dobročinného Běhu s čelovkou. celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
první
ze 5
poslední