Obsah

Aktuální informace z města Nová Role

Zprávy

první
ze 6
poslední

Upozornění: zrušení březnového Vítání občánků

Město Nová Role upozorňuje občany, že z důvodu závažné epidemiologické situace spojené s šířením viru SARS-COV-2 se neuskuteční březnové Vítání občánků. celý text

Město Nová Role | 8. 3. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
#

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role

Ztráty a nálezy: nalezená peněženka

MěÚ Nová Role oznamuje, že byla nalezena koženková peněženka obsahující peněžní hotovost.
Více informací telefonicky na čísle 353 176 324 nebo osobně na podatelně MěÚ Nová Role. celý text

ostatní | 25. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
#

Oznámení občanům – přeprava Senior expres

Vážení občané,
oznamujeme, že přeprava seniorů vozidlem města Nová Role Senior expres se uskutečňuje pouze za použití respirátorů a jen na plánované preventivní zdravotní prohlídky, lékařská vyšetření, popř. lehká či drobná ošetření. celý text

Město Nová Role | 22. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role

Výzva lékařů v Nové Roli

Vstup do všech prostor zdravotního střediska JEN S RESPIRÁTOREM NEBO DVĚMA NA SOBĚ NASAZENÝMI CHIRURICKÝMI ROUŠKAMI!
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 22. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
#

Oznámení Finančního úřadu pro Karlovarský Kraj

Finanční úřad pro Karlovarský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“). celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
Žádost občanům 1

Žádost občanům

Vážení občané,
vzhledem k současné epidemické situaci a absence úředníků Vás žádáme, abyste platby poplatků - za odpady, psy, pozemky prováděli bankovním převodem. celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
Odchyty zdivočelých koček 1

Odchyty zdivočelých koček

V minulých letech Nová Role čelila časté kritice od některých občanů, že se nedostatečně stará o toulavé kočky na našem území. Tento palčivý problém trápí samozřejmě většinu obcí a měst nejen v České republice ale v celé Evropě. Dle současné judikatury podle ustanovení § 1058 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je nálezce povinen oznámit nález zvířete obci, na jejímž území k nálezu došlo, nelze-li z okolností poznat, komu má být zvíře vráceno. Obec má pak povinnost se o zvíře postarat. celý text

Město Nová Role | 12. 2. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
#

Informace pro cestující: omezení autobusových spojů Ligneta regionalbus s.r.o.

Upozorňujeme cestující na omezující změny ve výlukových jízdních řádech společnosti AD Ligneta regionalbus s.r.o. s platností od 1. 2. 2021. celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
#

Pomoc seniorům při registraci na očkování proti Covid-19

Město Nová Role a vedoucí novorolské knihovny nabízí seniorům 80+ pomoc s online registrací na očkování proti nemoci Covid-19.
Pro další informace kontaktujte starostku města na telefonu 602 343 465. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
Registrace k očkování proti Covid-19 pro seniory starší 80 let 1

Registrace k očkování proti Covid-19 pro seniory starší 80 let

Od 15. ledna začíná registrace k očkování pro seniory starší 80 let. celý text

ostatní | 15. 1. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
Oznámení: omezení služby Senior expres 1

Oznámení: omezení služby Senior expres

Město Nová Role oznamuje klientům služby, že Senior expres nebude až do odvolání jezdit na nákupy. celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor: webmaster Nová Role
#

Informace finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Finanční úřad pro Karlovarský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Informace pro občany: obnovení služby Senior expres

Od středy 09.12.2020 bude opět obnoven provoz Senior expresu v plném rozsahu včetně dopravy na nákupy. celý text

Město Nová Role | 8. 12. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Informace pro rodiče: zrušení vítání občánků

Vítání občánků, které se mělo uskutečnit dne 17.12.2020 je s ohledem na současnou situaci zrušeno. Děkujeme za pochopení.
Město Nová Role celý text

Město Nová Role | 8. 12. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Obnovení činnosti Domu dětí a mládeže v Nové Roli

Od 7. prosince 2020 bude obnovena činnost v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.
Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím pracovníkům. celý text

ostatní | 2. 12. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Oznámení: služba Senior expres je opět dostupná

Oznamujeme klientům, že služba Senior expres je po provedené opravě vozidla od 30.11.2020 opět dostupná. celý text

Město Nová Role | 30. 11. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?

Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo
pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),
a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Rozvoz knih 1

Rozvoz knih

Městská knihovna po dohodě se zřizovatelem nabízí službu rozvozu knih. celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
logo

Upozornění: Změna provozní doby MěÚ Nová Role pro veřejnost v pondělí 16.11. a ve čtvrtek 19.11.2020

Městský úřad Nová Role upozorňuje občany na změnu provozní doby pro veřejnost na základě vydaného organizačního opatření v uvedené dny takto: celý text

Město Nová Role | 11. 11. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Záměr města: prodej bytové jednotky 1

Záměr města: prodej bytové jednotky

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR
prodat bytovou jednotku č. 288/16 v Nádražní ulici čp. 288 v Nové Roli, to je byt 1+1 plus balkón ve 4. nadzemním podlaží. celý text

Město Nová Role | 4. 11. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Léky v karanténě

Doporučení ČLnK pro pacienty: zajištění léčivých přípravků během karantény

Při současné krizové situaci, kdy někteří lidé nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou obstarat svoje léky v období karantény.
Podrobnosti si přečtete na přiloženém obrázku. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Jeep

Porušování povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou: parkování na travnaté ploše

Městský úřad Nová Role, odbor správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 60 a 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich provádí v rámci výkonu přenesené působnosti pravidelné kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznými vyhláškami města Nová Role. celý text

Město Nová Role | 26. 10. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Ilustrační obrázek

Odstraňování vozidel odstavených na území města v rozporu se zákonem

V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, kdy zákon kromě možnosti identifikace autovraků definovaných v § 19 odst. 2 písm. g) a jejich odstranění majitelem komunikace podle § 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích na náklady provozovatele vozidla nově zavedl podle § 19d odst. 2 možnost odstranění vozidla, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. celý text

Město Nová Role | 22. 10. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020 1

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020

Zveřejňujeme výsledky voleb do krajských zastupitelstev konaných v roce 2020. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Výzva: nekrmte vodní ptactvo

Vážení občané,
na základě spolupráce se záchrannou stanicí handicapovaných zvířat DROSERA Bublava vás vyzýváme: nekrmte labutě ani kachny na Novorolském rybníku, neboť tímto činem zvířatům škodíte. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Sdělení občanům k problematice odstraňování autovraků

V poslední době byla zaznamenána veřejná debata na sociálních sítích na téma odstraňování autovraků z místních komunikací v Nové Roli. V souvislostí s tím je třeba zmínit, že při posuzování motorového vozidla odstaveného na komunikaci se postupuje podle § 19 a následujících zákona o pozemních komunikacích, kdy výše uvedený paragraf definuje vrak jako: celý text

Město Nová Role | 13. 8. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Upozornění - odstraňování nebezpečného hmyzu 1

Upozornění - odstraňování nebezpečného hmyzu

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že k odstranění hmyzu - sršňů, vos, včel a jiných, z objektů a pozemků se nepovolává Jednotka dobrovolných hasičů Nová Role ani Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, ale deratizační firma. celý text

ostatní | 12. 8. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG 1

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG

Společnost Asekol, která pro naše město zajišťuje zpětný odběr (recyklaci) vysloužilých elektrozařízení, oznamuje, že s platností od 1.8.2020 zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
#

Upozornění - požár jističe elektrického napětí

Upozorňujeme občany na požár elektrozařízení v ulici Pod Homolkou v Nové Roli. celý text

ostatní | 23. 7. 2020 | Autor: webmaster Nová Role
první
ze 6
poslední