Obsah

ZŠ Nová Role - multimediální a jazyková učebna

irop-2016

Název projektu: ZŠ Nová Role - multimediální a jazyková učebna

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006327

Příjemce dotace: Město Nová Role

 

Stručný popis projektu:

Projekt je realizován v rámci ZŠ Nová Role jejím zřizovatelem, městem Nová Role. Základním důvodem realizace projektu (potřebnost projektu) je nevyhovující technický stav vybavení školy pro kvalitní zabezpečení výuky (multimediální a jazyková učebna). Dalšími nedostatky jsou zastaralý HW a SW, malá kapacita serveru, špatný signál internetu. Modernizace výuky je rozvojovou prioritou školy (neřešení stavu by vedlo k snížení kvality výuky v návaznosti na parametry školního vzdělávacího plánu). Dořešit je souběžně nezbytné i kompletní bezbariérovost uvnitř školy (pořízení schodišťové sedačky v rámci jednotlivých bezbariérových podlaží). V rámci vedlejší aktivity zeleň je řešen bezbariérový vstup do dvora školy a vegetační úpravy (část samostatného projektu města ZŠ Nová Role - zahrada školy). Základním důvodem pro realizaci je obnova venkovního prostoru v rámci školy.

 

Cíle projektu:

Základním cílem projektu je rozvoj zázemí pro všestranný rozvoj kompetencí žáků a zvýšení kvality výuky. Projekt řeší vybavení multimediální a jazykové učebny školy HW a SW technikou, nábytkem a nezbytné stavební úpravy (včetně zajištění bezbariérovosti). Souběžně bude zajištěna vnitřní konektivita a připojení k internetu celé školy. Projekt je zaměřen na klíčové kompetence kvality vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi).

 

Výsledky projektu:

Realizace bude mít přínos jak pro žáky školy (jazyková učebna pro II. stupeň, multimediální učebna pro přírodní vědy pro I. a II. stupeň), tak pro spolupracující školy a mimoškolní aktivity (spolupráce s dalšími subjekty v rámci IPRÚ Karlovy Vary). Základem je vyšší kvalita výuky, kvalitní přístup k internetu v rámci celé školy, podpora bezbariérového přístupu a zlepšení venkovního prostředí školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu:    3 427 160,00 Kč
Příspěvek Evropské unie na projekt:   2 913 086,00 Kč
Národní finanční zdroje:                             171 358,00 Kč
Vlastní zdroj financování města:              342 716,00 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.