Obsah

Projektová dokumentace

Město Nová Role obdrželo v roce 2023 investiční dotaci z rozpočtových prostředků Karlovarského kraje na dopracování projektové dokumentace cyklostezky Chodov - Božičany - Nová Role. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč 60 500,--. Poskytnutí této dotace bylo podmíněno spoluúčastí města Nová Role ve výši minimálně 50 % z celkové částky.

Odkazy: