Obsah

Obnova porostů po kalamitě na lesním hospodářském celku Nová Role

Projekt je realizován v Karlovarském kraji, v katastrálním území Mezirolí, Nová Role, Nivy na parcelách, které spravuje vlastník majetku město Nová Role.

les

Projekt je zaměřen na podporu obnovení lesních porostů na plochách poškozených silným větrem z období leden, únor 2020 a kalamitním podkorním hmyzem, který napadá porosty ve vegetačním období. V porostech vznikla řada vývratů a polomů a to jak jednotlivě tak i skupinovitě roztroušených.

Po odstranění nahodilé těžby je na ploše sklizen klest do valů nebo hromad a poté podle velikosti  plochy provedena ochrana před okusem zvěře buď oplocenkami, nebo individuální ochranou. Na takto vzniklé plochy jsou vysazovány druhově pestřejší lesy tvořené přirozenou dřevinnou skladbou.

Výsledkem bude bohatší prostorově, výškově i věkově rozčleněný les, který daleko lépe odolává abiotickým i biotickým vlivům. Druhově bohatší lesy zajistí v budoucnu nejen stabilnější prostředí na, které je vázaná řada rostlin a živočichů, ale i zlepšení všech mimoprodukčních funkcí lesa.

Projekt je realizován za podpory Karlovarského kraje a jeho dotačního programu ,, NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LEASA PROTI ZVĚŘÍ OPLOCENKAMI “, dále pak za podpory ministerstva zemědělství  (MZE)  a jeho dotačních programů.

Lesy města Nová Role obdržely v roce 2020 od Karlovarského kraje dotaci  na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům, ochranu lesa proti zvěři oplocenkami a další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu v celkové výši 82.810,88 kč. Dalším finanční příspěvek na podporu lesního hospodářství obdrželi lesy města Nová Role od MZE . Jedná se o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity z roku 2019 o celkové výši 93.564,- kč, poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018 o celkové výši 26.234,- kč, finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese ve výši 7.856,- kč.

Odkazy:

19.11.2020

Obnova porostů po kalamitě na lesním hospodářském celku Nová Role

Obnova porostů po kalamitě na lesním hospodářském celku Nová Role

Fotogalerie k článku

Detail