Obsah

Nový digitální povodňový plán města Nová Role 2023

Město Nová Role ve spolupráci s Karlovarským krajem realizovalo v roce 2023 nový digitální povodňový plán. Karlovarský kraj na tuto akci přispěl dotací ve výši 80 % celkových výdajů. Částka, kterou obdrželo město Nová Role od Karlovarského kraje, byla 111 029 Kč. Celková částka nutná pro realizaci projektu na zpracování nového povodňového plánu činila 138 787 Kč.

Odkaz na povodňový plán města - https://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_555398/

Digitální povodňový plán města Nová Role

Poloha města Nová Role přímo na vodních tocích Rolava a Vlčí potok a celá řada drobných vodních toků, kde na řadě míst hrozí přívalové povodně, vyvolaly potřebu zpracování digitálního povodňového plánu.

V rámci zakázky byl zpracovatelem dPP proveden ve 2 dnech podrobný terénní průzkum. Prvotní průzkum byl realizován již na jaře, dokud nebyly stromy olistěny. Součástí terénního šetření bylo i pořízení fotodokumentace. Na terénní šetření navázalo jednání se starostou města a pracovníky městského úřadu, kdy byl řešen systém monitoringu, hlásné služby a ověřena zjištění z místního šetření.

Na základě šetření v terénu a na základě všech momentálně dostupných podkladů provedl zpracovatel zanesení dat do systému POVIS. Zároveň proběhla aktualizace již vložených dat relevantních pro město. Po zanesení dat do POVIS byl vytvořen návrh textu plánu, který prošel připomínkovým řízením. V rámci projednání plánu bylo dohodnuto s Povodím Ohře, s. p. využití dosud neveřejné stanice LG Nové Hamry. Ta se nově objevila i v POVIS a její data jsou občanům volně přístupná.

Součástí akce bylo i oslovení vlastníků ohrožených nemovitostí pro sumarizace povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Veškeré kroky byly a nadále budou prováděny v souladu s předpisy oblasti GDPR. Odevzdané plány byly zaneseny do plánu města.

Po závěru vypořádání připomínek byla vytvořena konečná veřejná verze přístupná na serveru kraje a off-line verze na USB flashdisku. Zadavateli byl předán 2x USB flashdisk s neveřejnou verzí plánu a 2x tištěná verze plánu. V průběhu celého zpracování probíhalo školení v práci s dPP. 

V budoucnu by město chtělo hlásný profil na Rolavě (lávka v Luční ulici) vybavit automatickým hladinoměrem a zpřístupnit data měření občanům.

Informační brožura ke stažení: zijeme-v-zaplavovem-uzemi.pdf

 

Odkazy: