Obsah

Nová Role – Bezpečnost dopravy

Registrační číslo projektu:             CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014287

Název projektu:                                Nová Role - Bezpečnost dopravy

 

Předmětem projektu je investice do rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší v rámci bezpečnosti dopravy ve vybraných lokalitách ve městě Nová Role.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci stávajících chodníků, nástupiště zastávky BUS, zvýšené křižovatky v obytné části, jako prvku zvyšující bezpečnost silniční dopravy, a souvisejících ploch.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy.

V rámci projektu byly realizovány následující prvky zvyšující bezpečnost silniční a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na místní komunikaci);

  • chodníky byly v místech napojení řešeny bezbariérově,
  • bezbariérové je i vyústění konců chodníků na vozovku,
  • byly použity signální varovné pásy,
  • bezbariérově je řešeno i nástupní místo autobusové zastávky,
  • v ulici Tovární byla realizována vyvýšená křižovatka.

 

Projektové náklady:                      2 910 738,54 Kč

Dotace (95%):                                2 765 201,61 Kč

 

logo mmr eu