Obsah

Dotace pro městské lesy Nová Role z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2023

Město Nová Role obdrželo dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 28 922 Kč.  Dotace byla schválená usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 491/10/23. Lesy Nová Role žádaly o příspěvky na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů ve výši 13 442 Kč a dále na podporu individuálních ochran proti zvěři formou oplůtků cílových druhů dřevin, a to jedle bělokoré a buku lesního ve výši 15 480 Kč.

Díky dotaci je možno tvořit les pestřejší, a tak odolnější vůči náhlým a rychlým klimatickým změnám.

Odkazy: