Obsah

logotyp-porta-fontiumKroniky města v elektronické podobě

V letech 2013 a 2014 došlo po několikaletém čekání k digitalizaci historických kronik města, obce, obecné školy a farnosti Nová Role. Nyní je již možno tyto materiály shlédnout v digitální podobě tak, jak byly napsány, některé předválečné a meziválečné v německém jazyce, novější již v češtině. Občané i návštěvníci města mají nyní jedinečnou možnost nahlédnout do historie našeho malebného města od roku 1840 až do současnosti tak, jak ji zaznamenaly ruce našich šikovných kronikářů. Digitalizované kroniky naleznete na serveru www.portafontium.cz.

Dále vám nabízíme k prohlédnutí kroniky města, které jsou již zpracovávány elektronicky. Najdete je pod odkazem níže.