Obsah

Konto pomoci města

Město Nová Role zřídilo na základě znění usnesení ze 3. jednání zastupitelstva města 
(č. 03/07 5) ze dne 18.2.2015 Konto pomoci města.

Finanční příspěvky můžete zasílat na transparentní účet č. 275179900/0300 zřízený u ČSOB, a. s. (záložka Detailní informace, menu Municipality a ostatní)