Obsah

Současnost

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Uklidnění a stabilizace nových poměrů ve městě nastaly po komunálních volbách dne 24. 11. 1990, po nichž dne 6. 12. 1990 městské zastupitelstvo zvolilo do svého čela dosavadní tajemnici MěNV paní Olgu Zámostnou.

Po těchto komunálních volbách, kdy započala nová éra ”obecních úřadů”, požádaly o osamostatnění obce Božíčany a Děpoltovice vč. obce Nivy. Vznikly nové dva obecní úřady a Městský úřad Nová Role. Nyní k Nové Roli přináležejí části Jimlíkov a Mezirolí.

A my po letech konstatujeme, že první generace Čechů, která od r. 1945 osídlovala Novou Roli, dávno zestárla a nastoupila nová sídlištní generace. Vyrostly tady již její děti a začala vyrůstat i její vnoučata. Sídliště Nová Role bylo před léty zásluhou technických služeb města ozeleněno výsadbou okrasných stromů a keřů. A tak dnes možno říci, že Nová Role má jedno z nejkrásnějších sídlišť v okrese.

Od ”sametové revoluce” se budování města nezastavilo a pokračuje výstavbou rodinných domků ve staré obci, podél Rolavy, ale staví a opravuje se i v Mezirolí a Jimlíkově. Další výstavba bude pokračovat podle územního plánu Městského úřadu Nové Role. Sídliště musí dostat nový zdroj vytápění, teplárna v porcelánce skutečně dosluhuje. Pomalu a jistě je dotvářen další obrázek města a připojených vesniček. V pozadí nezůstává ani budování nových soukromých obchodů a živností. Radost je podívat se na jejich nové firmy, moderní úpravu výloh a jak spolehlivě pracují soukromí podnikatelé.

Sídliště Nová Role má 1 200 bytových jednotek. Po roce 1968 došlo k dalšímu postupnému stěhování místních Němců do SRN, což mělo částečný vliv na každodenní snižování počtu obyvatel. Tak jak původní mladá manželství pomalu stárnou a příliv nových manželství je menší, rodí se v posledních letech v A. Roli i méně dětí. To vše má vliv na snižování počtu dětí již v mateřských školách a následně i v základních škole. V roce 1992 mělo město Nová Role cca 3 900 obyvatel.

Následující zájmové organizace:
Český zahrádkářský svaz (3 zákl. organizace), Český rybářský svaz, Český myslivecký svaz, Český svaz včelařů. Dále nutno jmenovat středisko Junák, klub důchodců a snad nebylo zapomenuto dalších. Každá tato organizace vykonala mnoho práce pro zlepšení života obyvatel města. Dobrou veřejnou činnost vykazují sbory dobrovolných hasičů v Nové Roli a v Mezirolí. A konečně mnoho práce vykonala i skupina místních nadšenců ”občanské iniciativy”, která začala v r. 1990 opravovat kostelík sv. Michala a závěrečné práce dokončovala v r. 1993 právě k 700. Výročí založení obce Nová Role.

Z výrobních podniků nutno jmenovat předně Karlovarský porcelán, závod Bohemia Nová Role, který v r. 2001 oslavil 80 let od svého založení. Další je firma Umělecké kovářství a kovovýroba MSK-BÖDA. Tato zahájila svoji činnost (výrobu) koncem roku 1991.

Ani kulturní život se nezastavil. Městská knihovna pořádá pravidelné výstavy knih, obrazů, fotografií aj. Jsou to práce místních rodáků a současných obyvatel. Kromě toho zde vystavoval klub karlovarských amatérů Paleta-klub. Stálý program má místní kino Bohemia. Dům kultury pořádá různé kulturní akce. Městský úřad N. Role vydává informační měsíčník Novorolský zpravodaj a v kostele pořádá během roku hodnotné kulturní akce (velikonoční, vánoční a novoroční). K různým místním oslavám vyhrává Novorolská dechovka nebo žáci ZUŠ.

Jak je vidět, mnohé se změnilo v naší republice. Nová Role v roce 2003 oslavila 710. výročí založení obce a v roce 2004 40 let od povýšení obce na město.