Obsah

Kostel sv. Michaela v Nové Roli

Původní kaple byla postavena v letech 1240-1255. Tehdejším pražským biskupem Tomášem byla nazvána "Kaple při Nové Roli" a náležela kostelu v Sedleci.

Během dlouhých staletí kaple prodělala několik úprav. Je zachován zbytek původního zdiva v zadní části presbytáře. Základy hlavní části chrámové lodě pocházejí z poloviny 16. století, kdy kolem r. 1560 přešlo místní obyvatelstvo a celé okolí k protestantům. Ale koncem 16. stol. patřilo opět katolíkům.

KostelÚpravy kostela do dnešní podoby provedli Nosticové v roce 1781. Tehdy byly obvodové zdi zvýšeny o 3/4 lokte (45cm), byla postavena vysoká sedlová střecha s dřevěnou zvonicí a malou věžičkou. Chrámová loď je bez opěrných pilířů a strop je zaklenut polem křížové klenby s nízko ubíhajícími žebry profilu zkoseného klínu na vejčitých konzolách. Sakristie má hmotnou hrotovou klenbu. Vnitřní zařízení z této doby nebylo dochována. Až z pozdější doby pochází dřevěné lavice, které sem byly nyní znovu umístěny.

Kostel byl po více let veden jako filiální. Až r. 1355 se stal farním, když byl zde ustanoven farářem Mikuláš z Bunnersdorfu. V 17. století patří prvně k farnímu kostelu Jindřichovice, později k Sedleci a konečně k Dolnímu Chodovu. V r. 1707 je uváděn jako farní kostel. Od r. 1950 byl filiálním kostelem a patřil kostelu Hroznětín, v r. 1967 kostelu Stará Role (Vikářství K. Vary).

Po roce 1945 byl kostel několikrát poškozen opakovanými povodněmi rozvodněné Rolavy. Nejvíce utrpělo vnitřní zařízení kostela v r. 1961, kdy došlo k zaplavení chrámové lodě radioaktivním bahnem. Tehdejší režim nedbal o záchranu církevních památek, a tak i v Nové Roli došlo ke zničení vnitřního vybavení kostela a navíc k úplnému rozkradení varhanových píšťal.

Na návrh nového národního výboru v roce 1990 vznikla "občanská iniciativa" na obnovu kostela. Skupina novorolských občanů pod vedením Jana Heringa zahájila rozsáhlé práce na celkové opravě kostela a úpravě jeho okolí. Karlovarské muzeum provedlo archeologický průzkum, při kterém byly objeveny základy dvou postranních oltářů.

Náklady na opravu byly nahrazeny jednak finančními prostředky získanými dobrovolnou sbírkou mezi občany a dále hlavně prostředky Městského úřadu N. Role. O vánocích v roce 1991 byl kostel prvně zpřístupněn veřejnosti. Byla zde uspořádána velmi zdařilá kulturní akce nazvaná "Vánoce s koledou".

Kostel sv. Michaela v Nové Roli je cennou církevní památkou Karlovarska a byl zařazen do II. kategorie stavebních historických památek ve slohu románskoranně gotickém. Dějiny českého výtvarného umění uvádějí na prvním místě mezi dochovanými venkovskými klášterními kostelíky z doby Přemysla Otakara I. a Václava I., které zřídil řád cisterciáků: kostel sv. Michaela v Nové Roli, kostel v Kácově a kostel ve Vimperku.kostel