Obsah

logotyp-porta-fontiumDigitální kroniky

V letech 2013 a 2014 došlo po několikaletém čekání k digitalizaci historických kronik města, obce, obecné školy a farnosti Nová Role. Nyní je již možno tyto materiály shlédnout v digitální podobě tak, jak byly napsány, některé předválečné a meziválečné v německém jazyce, novější již v češtině. Občané i návštěvníci města mají nyní jedinečnou možnost nahlédnout do historie našeho malebného města od roku 1840 až do současnosti tak, jak ji zaznamenaly ruce našich šikovných kronikářů.

Neváhejte tedy a nahlédněte do minulosti dávné i novější! 

Digitalizované kroniky naleznete na serveru www.portafontium.cz.