Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

06.09.2018

čez

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny

Detail

03.09.2018

starostka

Slovo starostky

Zveřejňujeme aktuální slovo starostky města pro Novorolský zpravodaj 9 - 10/2018.

Detail

29.08.2018

Ilustrační foto

Havárie na vodovodním řadu

Dnes bude z důvody havárie do 14 hodin dočasně snížen tlak vody v Nové Roli a zastaven přívod vody v ulici Husova 70, 71, 76.

Detail

29.08.2018

logo

Zateplení MŠ Rolavská - Nová Role

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Detail

27.08.2018

Ilustrační obrázek - zdroj: Novinky.cz

Žádáme občany města o pomoc

Dnes, 27.8.2018 byl ve městě Nová Role zaznamenán zakázaný podomní prodej.

Detail

Nově zveřejněno

30.08.2018

Usnesení z 98. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

16.08.2018

Usnesení z 97. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

15.08.2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro komunální volby 2018

Stáhnout Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

09.08.2018

Zápis ze 33. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání ZMě

31.07.2018

Usnesení z 96. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

30.07.2018

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku k realizaci investiční akce

Příjemce - Thun 1794 a.s.

Detail Veřejnoprávní smlouvy

11.07.2018

1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Stáhnout Obecně záv. vyhlášky města

10.07.2018

Usnesení z 95. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

04.07.2018

Novorolský zpravodaj 7 - 8/2018

Stáhnout Novorolský zpravodaj

04.07.2018

32. ZMě

Zápis ze 32. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání ZMě

Kalendář akcí

30.09.2018

mše

Poutní mše svatá ke sv. archandělovi Michaelovi

Srdečně vás zveme na poutní mši k 25. výročí znovuvysvěcení kostela sv. Michaela v Nové Roli.

Detail

10.10.2018

plakát

Cichorium a Chorea Nova zpívají písničky skupiny Olympic

Vystoupení novorolských pěveckých sborů

Detail

12.10.2018

plakát

Setkání seniorů

V pátek dne 12.10.2018 od 16 hodin se koná v Kulturním domě v Nové Roli tradiční podzimní setkání seniorů.

Detail

18.10.2018

plakát

Sousedé

Divadelní komedie o mezilidských vztazích v jednom malém městečku.

Detail

08.08.2018 - 15.10.2018

plakát

100. výročí vzniku Československa

Literárně výtvarná soutěž

Detail

Termíny obřadních dnů pro rok 2018

20. ledna, 24. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 23. června, 21. července, 18. srpna, 22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků pro rok 2018

22. března, 21. června, 20. září, 13. prosince.

Více zde...