Obsah

Senior expres

Organizační zařazení

Město Nová Role

Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem na území města Nová Role od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností (držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Tyto vyjmenované osoby musí předložit zmíněný průkaz při nástupu do vozidla.

Registrace zákazníka bude provedena pouze po osobní návštěvě MěÚ Nová Role, kancelář č. 13.

Telefon k objednání přepravy: 732 511 912

Telefon na řidiče vozidla:  735 170 417

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feník Václavřidič služby Senior expres735 170 417
Žigovičová Lenka, DiS.registrace klientů, příjem objednávek na přepravu matrika: 353 176 317
Senior expres: 732 511 912