Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

21.03.2019

Nabídka k obsazení pracovních míst

Nabídka k obsazení pracovních míst

SWISS-FORM, a.s.– Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu Výrobní závod Nejdek Nový výrobní závod Nová Role (v provozu od 01.02.2019)

Detail

20.03.2019

Hovory se starostkou

Hovory se starostkou

V pondělí dne 25.3.2019 od 16 hod. se konají tradiční Hovory se starostkou v kanceláři starostky města. Občané jsou srdečně zváni.

Detail

14.03.2019

znak

Veřejná výzva: úředník – odborný referent ekonomického odboru MěÚ

Město Nová Role, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: úředník – odborný referent ekonomického odboru MěÚ.

Detail

13.03.2019

Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře

Přijďte pomoci vyčistit řeku Ohři 6. 4. 2019 od 9 hodin. Akce se bude konat za každého počasí. Více informací na plakátu.

Detail

08.03.2019

znak

Výběrové řízení: Vedoucí úřadu – tajemník Městského úřadu Nová Role

Starostka Města Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa jmenováním do funkce: Vedoucí úřadu – tajemník Městského úřadu Nová Role

Detail

Nově zveřejněno

13.03.2019 - 29.03.2019

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019

Detail Rozpočty a závěrečné účty

12.03.2019

Usnesení z 9. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

11.03.2019

Rozpočet 2019

Detail Rozpočty a závěrečné účty

06.03.2019

Novorolský zpravodaj březen, duben 2019

Stáhnout Novorolský zpravodaj

05.03.2019

Usnesení z 8. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.02.2019

Usnesení z 7. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.02.2019

Usnesení z 6. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.02.2019

Usnesení z 5. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.02.2019

Usnesení z 4. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

14.02.2019

Zpráva o finanční kontrole

Detail Rozpočty a závěrečné účty

Kalendář akcí

18.04.2019

Zdeněk Izer - Na plný coole (VYPRODÁNO)

Zdeněk Izer - Na plný coole (VYPRODÁNO)

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.

Detail

Termíny obřadních dnů

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince

Více zde...