Obsah

advent

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

12.12.2018

Upozornění na uzavření úřadu

Upozornění na uzavření úřadu

Dovolujeme si upozornit na uzavření MěÚ Nová Role ve dnech 27. - 31. 12. 2018. Podrobnosti na přiloženém obrázku.

Detail

10.12.2018

Karlovarské uzeniny s.r.o. 1

Karlovarské uzeniny s.r.o.

Pojízdná prodejna Karlovarských uzenin s.r.o. v Nové Roli

Detail

07.12.2018

Vánoční prodej  ryb

Vánoční prodej ryb

Hospodářské středisko MO ČRS Božičany, na „KASKÁDĚ “ v Nové Roli.

Detail

27.11.2018

znak města

Město Nová Role hledá Investičního referenta

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici Investiční referent města Nová Role

Detail

21.11.2018

Rozsvícení vánočního stromu v Mezirolí

Rozsvícení vánočního stromu v Mezirolí

Osadní výbor Mezirolí srdečně zve na Rozsvícení vánočního stromu.

Detail

Nově zveřejněno

21.11.2018

Usnesení z 1. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

23.10.2018

Usnesení ze 102. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.10.2018

Zápis z 29. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

08.10.2018

Usnesení z 101. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

03.10.2018

Zápis ze 35. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

03.10.2018

Zápis ze 34. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

02.10.2018

Usnesení z 100. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

02.10.2018

Usnesení z 99. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

30.08.2018

Usnesení z 98. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

16.08.2018

Usnesení z 97. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

22.12.2018

Vánoční disco

Vánoční disco

22.12.2018 od 21:00 v restauraci U Petra. Podrobnosti na plakátu.

Detail

02.12.2018 - 23.12.2018

Benefiční Adventní koncerty

Benefiční Adventní koncerty

Pěvecké sbory Chorea Nova a Cichorium srdečně zvou občany na 4 Benefiční adventní koncerty

Detail

Termíny obřadních dnů

2018

24. listopadu, 15. prosince

2019

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

2018

13. prosince

2019

21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince

Více zde...