Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

16.08.2018

Ilustrační foto

Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou), zakazuje odběry povrchových vod z vodních toků

Detail

16.08.2018

pes

Prosba o pomoc při nalezení psa

12. 8. se ve Staré Roli ztratil anglický buldok slyšící na jméno Hugo. Podrobnosti v přiloženém plakátu.

Detail

08.08.2018

Výstavba cyklotrasy Nová Role - Jimlíkov

Přehled investování finančních prostředků města

V příloze najdete souhrnný přehled finančních prostředků, které město Nová Role investovalo v období 2014 - 2018

Detail

08.08.2018

zateplení budovy MěÚ

Přehled investičních akcí města

V příloze vám přinášíme přehled investičních akcí města Nová Role v období 2015 - 2018 včetně obdržených dotací a nákladů na realizaci

Detail

06.08.2018

Anketa

Anketa o nových webových stránkách

Milí návštěvníci stránek města, dovolili jsme si připravit pro vás malý průzkum týkající se nového webu.

Detail

Nově zveřejněno

16.08.2018

Usnesení z 97. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

15.08.2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro komunální volby 2018

Stáhnout Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

09.08.2018

Zápis ze 33. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání ZMě

31.07.2018

Usnesení z 96. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

30.07.2018

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku k realizaci investiční akce

Příjemce - Thun 1794 a.s.

Detail Veřejnoprávní smlouvy

11.07.2018

1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Stáhnout Obecně záv. vyhlášky města

10.07.2018

Usnesení z 95. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

04.07.2018

Novorolský zpravodaj 7 - 8/2018

Stáhnout Novorolský zpravodaj

04.07.2018

32. ZMě

Zápis ze 32. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání ZMě

02.07.2018

Usnesení z 94. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

24.08.2018 - 25.08.2018

Léto Fest

Léto Fest

.

Detail

08.08.2018 - 15.10.2018

plakát

100. výročí vzniku Československa

Literárně výtvarná soutěž

Detail

30.08.2018

plakát

Výtvarná dílna Pavly Vargové

Kresba henou pro dospělé i děti

Detail

01.09.2018

plakát

Rozloučení s létem

Změna místa konání akce!

Detail

08.09.2018

plakát

Loučení s prázdninami

Akce se koná v areálu Beach Camp v Nové Roli

Detail

Termíny obřadních dnů pro rok 2018

20. ledna, 24. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 23. června, 21. července, 18. srpna, 22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků pro rok 2018

22. března, 21. června, 20. září, 13. prosince.

Více zde...