Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

21.05.2019

plakát

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Město Nová Role zve občany na 6. zasedání Zastupitelstva města Nová Role ve středu dne 22. 5. 2019 od 17 hod. do přednáškového sálu městské knihovny.

Detail

14.05.2019

plakát

Změna provozních hodin úřadu pro veřejnost

Upozorňujeme občany, že s platností od 1.6.2019 se mění provozní hodiny MěÚ Nová Role pro veřejnost.

Detail

07.05.2019

Pravidla přepravy „Senior Expres“ města Nová Role

Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Nová Role.

Detail

18.04.2019

Veřejná výzva: úředník – odborný referent ekonomického odboru MěÚ

Město Nová Role, zastoupené starostkou města Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: úředník – odborný referent ekonomického odboru MěÚ

Detail

10.04.2019

brýle

Nalezeny dámské či dětské brýle

Dne 9.4.2019 byly v Husově ulici v Nové Roli nalezeny brýle s pouzdrem, viz foto. K vyzvednutí na podatelně MěÚ Nová Role.

Detail

Nově zveřejněno

21.05.2019

Usnesení z 14. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 10. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 11. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 12. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 13. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.05.2019

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

20.05.2019

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

29.03.2019

Závěrečný účet 2018

Detail Rozpočty a závěrečné účty

Kalendář akcí

01.06.2019

plakát

Dětský den a Kácení Májky

Město Nová Role, Myslivecký spolek BALCARE CLUB a SDH Nová Role Vás zvou na Dětský den a Kácení Májky v sobotu 1. 6. 2019

Detail

15.06.2019

Oslava 60. výročí založení MO ČRS Božičany.

Oslava 60. výročí založení MO ČRS Božičany.

Den otevřených dveří v Hospodářském středisku MO na kaskádě v Nové Roli s kulturním a společenským programem pro veřejnost.

Detail

29.06.2019

Dance party v kulturním domě Nová Role

Dance party v kulturním domě Nová Role

Podrobnosti na plakátu

Detail

Termíny obřadních dnů

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince

Více zde...