2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,
začíná jaro a pracovní tým finišuje s přípravami na letošní investiční akce. Zahájena je rekonstrukce chodníku u Květinky, kde se mimo jiné řeší svod dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace k ulici Za Zastávkou. Žádáme tímto především chodce, kteří se v této lokalitě pohybují o zvýšenou opatrnost. Město obdrželo v souvislosti s investiční výstavbou výbornou zprávu o obdržení dotací na zateplení budovy městského úřadu a mateřské školy v Rolavské ulici. Již v minulých letech proběhla první etapa rekonstrukce úřadu, kdy vzniklo zázemí pro DDM, ZUŠ, knihovnu a Junáka. V druhé etapě jsme kompletně vyměnili střechu na budově, která byla v dezolátním stavu. Třetí etapa byla právě ukončena a zahrnovala rekonstrukci vnitřních prostor úřadu, včetně kanceláří a toalet. Poslední částí kompletní rekonstrukce je zateplení celého objektu a oprava tzv. anglických dvorků. Jsem moc ráda, že budova slouží pro volnočasové aktivity občanů, je vytvořeno příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance i návštěvníky úřadu a pevně věřím, že v budoucnu se nám ještě podaří vybudovat výtah.

V poslední době se stále častěji diskutuje o budově bývalého výchovného ústavu. Pokusím se chronologicky popsat veškeré úkony, které byly s touto nemovitostí učiněny. V prosinci roku 2012 zastupitelstvo města schválilo odkoupení budovy. V únoru 2013 schválilo město dokončení nákupu všemi přítomnými zastupiteli. V květnu 2013 ZMě schvaluje úvěr na pořízení budovy. V říjnu 2013 ZMě schvaluje pořízení studie na využití budovy. Prosinec 2013 ZMě schvaluje jednání s Magistrátem Karlovy Vary o možné spolupráci o provozování domova důchodců, zastupitelstvo navštívil náměstek primátora pan Klsák, který se k případné spolupráci kladně vyjádřil. Červenec 2014 Magistrát města Karlovy Vary odstupuje od jednání od případné spolupráce a město vyhlašuje první záměr na pronájem budovy za účelem provozování pobytového sociálního zařízení pro seniory. 30. 7. 2014 zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení projektové dokumentace na Pobytové sociální zařízení pro seniory. Po neúspěšném jednání s firmou, která se přihlásila na pronájem za účelem provozování domova důchodců, město vyhlásilo podruhé záměr na pronájem, do kterého se přihlásila pouze jedna společnost Seniormed s. r. o. Někteří zastupitelé města navštívili zařízení, které firma již provozuje , a konstatovali, že by bylo přínosné pro naše obyvatele a obyvatele z blízkého okolí, aby i v našem městě se nabízely podobné služby. Od té doby intenzivně se zástupci firmy jednáme a chápeme, že finanční investice ve výši Kč 40 mil. je natolik vysoká, že se zástupci firmy snaží získat případnou dotaci. Na posledním mimořádném jednání zastupitelstva jsme odsouhlasili smlouvu o smlouvě budoucí kupní, s tím že pokud investor sežene dotaci, je jisté, že v rámci udržitelnosti projektu bude muset 15 let provozovat domov důchodců. Ve smlouvě se dále zavázal, že přednostně zaměstná obyvatele z Nové Role, pokud splní kvalifikační podmínky. Bude-li volné místo pro seniory, přednostně bude nabídnuto obyvatelům Nové Role. Velké dohady vznikají kolem nákupu nemovitosti a současně oproti znaleckému posudku budovy, kdy rozdíl činí milión korun plus náklady spojené s údržbou budovy a úroku z bankovního úvěru. Přesto jsou zastupitelé přesvědčeni, že je vhodnější, aby v budově vzniklo sociálně pobytové zařízení pro důchodce než sociální byty, na které stát dává dotaci. Sociálním bytem je myšleno to, že umísťování budou lidé s příjmem do Kč 14 tis., kdy udržitelnost projektu je 5 let, a obávám se, že by v takto velké budově vznikla skupina problémových lidí. Pokud bychom chtěli větší byty pro mladé rodiny, museli bychom tuto rekonstrukci financovat z rozpočtu města, kdy město v současné chvíli na takto velkou investiční akci nemá dostatek finančních prostředků, a jsem toho názoru, že ani do budoucna mít nebude.

V případě jakýkoli dotazů či něčeho co vás zajímá a trápí, srdečně zvu na hovory se starostkou, které se konají se konají každou poslední středu v měsíci vždy od 16 hodin v kanceláři starostky. Případně telefonujte na číslo 353 176 322. Jsem týmový hráč, a proto mě vaše názory připomínky zajímají, přijďte diskutovat, těším se na vás.

Jitka Pokorná – starostka.