2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Dnešní úvodník bych ráda začala vyjádřením, jak jsem šťastná, že bydlím v našem krásném a klidném městě. I já si uvědomuji, že není vše úplně dokonalé, ale moje nářky na neukázněné pejskaře a vandaly mi připadají zcela nicotné v porovnání s tím, co řeší moji kolegové starostové v jiných městech. Na semináři, který byl zaměřený na integraci Romů, na boj s chudobou, sociálně vyloučené lokality a bezdomovce, jsem si uvědomila, jak je u nás klidno a bezpečno. V Nové Roli se v roce 2016 řešilo 53 trestných činů. Jednalo se především o majetkovou trestnou činnost, krádeže věcí z vozidel, zahradních chat, provozoven, sklepů a garáží. Druhý podíl na trestné činnosti mají na svědomí řidiči, kteří řídí svá vozidla pod vlivem návykových látek. Od roku 2013 trestná činnost ve městě klesla o 50%. Na to, že jsme poměrně velké město se dvěma obcemi, je tato správa pro všechny obyvatele jistě pozitivní.

Letošní investiční akce budou směřovat především ke zvýšené bezpečnosti obyvatel, např. nyní probíhající rekonstrukce chodníku u Květinky Buriánová. Důležité pro obyvatele je i vytváření parkovacích míst, tak aby se vyřešil nešvar, kdy vozidla stojí na místech, která nejsou k parkování určena. Začínáme ulicemi Svobodova, Krátká, U Plynárny, Husova a 1. Máje. Zlegalizujeme stávající parkovací místa a vytvoříme nová. Podle projektové dokumentace zpracované odborníky vybudujeme chodníky a komunikace tak, aby odpovídaly současné legislativě. V tomto období už zpracováváme projekt pro druhou část sídliště, která se týká ulic Tovární a Nádražní. Samotná realizace se uskuteční v příštím roce. Postupně bychom chtěli vyřešit dopravní situaci po etapách v celém městě. Další věc, která posílí bezpečnost, je rozšíření kamerového systému, který se nemalou měrou podílí na snížení trestné činnosti v lokalitách, kde již nyní kamery máme. Velice pozitivní zprávou je, že jsme získali dotaci na zateplení budovy městského úřadu. Vysoutěžili jsme firmu a součástí zateplení je i oprava nebezpečných anglických dvorků z druhé strany budovy, které ohrožují především děti navštěvující klubovnu Junáka. Krásným zázemím pro volnočasové aktivity dětí z DDM bude nově vzniklý park, který stihneme zrealizovat ještě do konce letních prázdnin. Také okolí základní školy čekají velké změny, máme připravený projekt na obnovu plochy před školou i přímo v zahradě školy.

Před námi je hodně práce a já mám velkou radost, že se nám daří vytvářet hezké prostředí pro nás pro všechny. Za to velice děkuji celému realizačnímu týmu i všem úředníkům a zastupitelům. Vám spoluobčanům přeji příjemnou dovolenou, dětem pohodové prázdniny, krásné letní dny, načerpejte síly a držte nám palce, ať se nám podaří zrealizovat vše, co jsme si předsevzali.

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná.