2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,

prázdniny skončily a já věřím, že jste si dostatečně odpočinuli. Čeká nás další školní rok a s tím je i spojena změna, která se týká Základní umělecké školy v Nové Roli. Na jaře letošního roku mě navštívil radní pro školství Karlovarského kraje s informací, že kraj ruší Základní uměleckou školu v Nové Roli k 31. 12. 2017. Bylo tedy na rozhodnutí města, zda budeme či nebudeme školu provozovat jako svou příspěvkovou organizaci z rozpočtu města. Ve stejném režimu máme základní školu a obě mateřské školy. Rozhodnutí zastupitelstva bylo jednomyslné a dle mého názoru správné, že musíme udržet výuku v ZUŠ tak, jak tomu bylo doposud. Čekal nás povinný legislativní úkon, kterým bylo výběrové řízení na ředitele nově vzniklé ZUŠ zřizované městem. Podotýkám, že tento krok byl učiněn zcela v souladu se zákonem. Radou města byla schválena výběrová komise, ve které zasedli dva zástupci města, zástupce krajského úřadu z odboru školství, zástupce České školní inspekce a za odbornou veřejnost ředitelka jiné ZUŠ. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, tři splnili zadávací podmínky včetně předepsaného vzdělání. Hlasování jednotlivých členů komise bylo tajné a vítězem se stal pan Jaromír Marouš, který v minulosti v ZUŠ v Nové Roli vyučoval. Nyní působil jako zástupce ředitele ZUŠ v Horním Slavkově. Děkuji tímto paní ředitelce Květě Teturové za mnohaletou spolupráci a přeji jí, aby se jí i nadále dařilo. Nový ředitel má před sebou hodně úkolů a já věřím, že jeho působení v postu ředitele bude stejně zdařilé, jako tomu bylo u bývalé paní ředitelky. Těším se na hodně spokojených žáků a pedagogů.

Druhé téma, o kterém si dovolím psát, jsou volby do Poslanecké sněmovny ČR. Na jedné z kandidátek se objeví i moje jméno. A já jsem přesvědčena, že člověk v čele této kandidátky by byl v Poslanecké sněmovně velkým přínosem pro města a obce v našem malém kraji. Pokud má být starosta úspěšný ve svém konání, musí mít kontakty a vazby i na vyšší politiky a to především kvůli neustálému vytváření nových zákonů a vyhlášek, které se týkají státní správy, ale i samosprávy. V neposlední řadě je třeba úspěšně čerpat dotace z národních zdrojů a i proto je důležité, být v kontaktu s těmi, kteří dotace vytvářejí a včas žádat o finanční prostředky pro město. Záměrně neuvádím název kandidátky ani lídra, kterého podporuji. Žijeme v demokratické společnosti a každý má právo volit libovolně ze široké nabídky stran a hnutí. Přesto říkám, že je velice důležité, přijít do volební místnosti a vyjádřit svůj názor. Proto vás nyní žádám, podpořte svého kandidáta, není nic horšího než nespokojený občan, který ovšem svoje právo nevyužije.

Závěrem vás zvu každou poslední středu v měsíci od 16 hodin do kanceláře na hovory se starostkou. Je hodně investičních akcí, se kterými jsou spojeny i problémy a nespokojenosti ze strany vás občanů, které můžeme společně vyřešit.

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná