Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Nově zveřejněno

11.07.2018

1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Stáhnout Obecně záv. vyhlášky města

10.07.2018

Usnesení z 95. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

04.07.2018

Novorolský zpravodaj 7 - 8/2018

Stáhnout Novorolský zpravodaj

04.07.2018

32. ZMě

Zápis ze 32. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání ZMě

02.07.2018

Usnesení z 94. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

Aktuality

13.07.2018

ks

Propagační video Karlova stezka

Přidali jsme krátké propagační video týkající se cyklotrasy do Jimlíkova.

Detail

04.07.2018

Prodej zahrádky

Záměr obce na prodej pozemků

informace o ZÁMĚRU OBCE na prodej pozemků p.p. Č. 1160/1 o výměře 673 m2 a st.p. č. 401 o výměře 38 m2

Detail

03.07.2018

rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

S novými stránkami si návštěvník webu může zobrazit podrobný rozklikávací rozpočet města.

Detail

03.07.2018

ČEZ

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Edit: 23.7.2018, 24.7.2018 a 30.7.2018 dojde k plánované odstávce elektřiny

Detail

02.07.2018

V E Ř E J N Á V Ý Z V A

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy Úředník – referent odboru správních agend MěÚ Nová Role

Detail

Kalendář akcí

21.07.2018

Oldies beach party

Oldies Beach Party

Oldies Beach Party

Detail

28.07.2018

Rock iN Roll

Rock iN Roll

.

Detail

24.08.2018 - 25.08.2018

Léto Fest

Léto Fest

.

Detail

Termíny obřadních dnů pro rok 2018

20. ledna, 24. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 23. června, 21. července, 18. srpna, 22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků pro rok 2018

22. března, 21. června, 20. září, 13. prosince.

Více zde...